Luxx » Hoofdpagina » Welkom!
Luxx: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Luxx

Wetenschap en kunst in de 15e-18e eeuw

Wetenschap en kunst in de 15e-18e eeuw

De kunst en de wetenschap worden vaak gezien als twee niet met elkaar verenigbare gebieden. Kunst is het gevolg van emotie en gevoel, wetenschap daar in tegen komt voort uit de menselijke ratio. Ondan…

De encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo anno

Het einde van de 19e eeuw werd gekenmerkt door tal van nieuwe ontwikkelingen op zowel politiek als cultureel gebied. Deze moderne veranderingen gingen gepaard met grote onrust binnen Europa. Een chris…

De ideeën van Karl Marx

Het denken van Marx is de afgelopen honderd jaar van grote invloed geweest. De uitbuiting van de arbeidersklasse in het kapitalistische systeem door de heersende klasse staat centraal in zijn denken.…
Schrijf mee!